ปีที่7 ฉบับที่4 ตุลาคม-ธันวาคม 2558

การมารับผิดชอบเป็นบรรณาธิการวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่นี้ เป็นประสบการณ์ที่ทั้งเหมือน เดิมและแปลกใหม่สำหรับดิฉัน ที่ว่าเหมือนเดิมก็เนื่องจากดิฉันเคยทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการวารสารวิชาการ มาอย่างยาวนานนับสิบปี ซึ่งวารสารวิจัยฯ เล่มนี้ก็เป็นสิ่งพิมพ์ทางวิชาการเหมือนกัน แต่ทว่าก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่อาจถือได้ว่าเป็น “นวัตกรรมย้อนรอย” ของการทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการสิ่งพิมพ์วิชาการ...

ชื่อไฟล์
abcjournal7-4-58.zip


ขนาดไฟล์
9.21 MB  ( 904 )  ครั้ง