ปีที่7 ฉบับที่3 กรกฎาคม-กันยายน 2558

ในช่วงเวลาของการจัดทำวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่นี้ กระแสความเข้าใจเรื่องการนำบริการวิชาการไปรับใช้สังคม ชุมชน ท้องถิ่น เริ่มมีการขานรับจากแวดวงวิชาการไทย ในทุกสาขาวิชา ดูเหมือนว่า ปัจจุบัน สังคมวิชาการไทยจะเดินเลยป้ายคำถามที่ว่า ทำไมและเพราะเหตุใดสถาบันการศึกษาจึงต้องผูกพันภารกิจของตนเองเข้ากับความเป็นไป และปัญหาของสังคม (นี่ก็เป็นด้านดีของการเกิดวิกฤติเหมือนกัน) โดยเฉพาะภาคส่วนที่มีความจำเป็นต้องใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาของชีวิต หากทว่า เท่าที่ผ่านมา โครงสร้างความเหลื่อมล้ำด้านการเข้าถึงปัญญานั้นยังเป็นอุปสรรคขวางกั้นอยู่ การก่อกระแสวิชาการเพื่อสังคมจึงเป็นกระบวนการขยับโครงสร้างดังกล่าวเพื่อลดความเหลื่อมล้ำที่มีอยู่ให้น้อยลง...

ชื่อไฟล์
abcjournal7-3-58.zip


ขนาดไฟล์
7.12 MB  ( 1007 )  ครั้ง