ปีที่6 ฉบับที่5 พฤษภาคม-มิถุนายน 2557

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 ได้เกิดการรัฐประหารขึ้นในเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยังไม่ชัดเจนว่าการรัฐประหารครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่องานวิจัยและการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างไร

ในที่นี้เพียงแต่บันทึกไว้เป็นหลักฐานในทางสากลมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่อย่างหนึ่ง ได้แก่การเปลี่ยนระเบียบโลก จากที่เป็นแบบขั้วเดียวเป็นแบบหลายขั้ว การเปลี่ยนแปลงนี้คาดว่าจะส่งกระทบรุนแรงไปทั่วโลกในทุกมิติ จึงน่าจะกล่าวถึงตามควร...

ชื่อไฟล์
abcjournal6-5-57.zip


ขนาดไฟล์
9.42 MB  ( 623 )  ครั้ง