ปีที่6 ฉบับที่4 มีนาคม-เมษายน 2557

พื้นที่ศึกษาของชุมชนที่ลงตีพิมพ์ในวารสารมีอยู่หลายประเภทด้วยกัน บ้าง เป็นชุมชนห่างไกล เข้าถึงยาก ประเด็นการศึกษา ได้แก่ การบุกรุกป่าและการจัดการ ใช้ประโยชน์ เป็นต้น บ้างเป็นพื้นที่ชุมชนชนชาติส่วนน้อย ซึ่งมีทั้งที่อยู่ห่างและ ไม่ห่างไกล ประเด็นการศึกษา ได้แก่ การฟื้นฟู ภาษา ประเพณีวัฒนธรรม การ แสดงต่างๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ไปจนถึงการจัดการท่องเที่ยว บ้าง เป็นชุมชนพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรม หรือกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีไม่มาก เพื่อการดูแลสิ่งแวดล้อม และการเก็บบทเรียนเพื่อฝ่าอุปสรรคและวิกฤติ ...

ชื่อไฟล์
abcjournal6-4-57.zip


ขนาดไฟล์
7.94 MB  ( 1192 )  ครั้ง