ปีที่6 ฉบับที่1 กันยายน-ตุลาคม 2556

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ได้ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 6 ในฉบับนี้ และควรถือว่าเป็นปีหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญ มีงานที่ต้องทำทั้งที่เป็นงานพื้นฐานและการต่อยอด แต่งานสำคัญเป็นการสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งเพื่อการต่อยอดที่มั่นคงในสถานการณ์ใหม่ที่ท้าทาย เปลี่ยนแปลงเร็ว ...

ชื่อไฟล์
abcjournal6-1-56.zip


ขนาดไฟล์
4.75 MB  ( 1530 )  ครั้ง