ปีที่4 ฉบับที่6 กรกฎาคม-สิงหาคม 2555

เมื่อเดือนกรกฎาคม 2555 มีข่าวเล็กๆจากประเทศมาเลเซียเพื่อนบ้านของเราอยู่ชิ้นหนึ่ง แต่น่าจะเป็นข่าวที่วงนักวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ควรจะได้ติดตาม นั่นคือการประกาศความสำเร็จของโครงการหมู่บ้านฉลาด (Smart Village ใช้คำ ศัพท์ในภาษามาเลย์ Rimbunan Kaseh คล้ายกับเป็นการนำ ป่าเสื่อมโทรมมาออกแบบจัดทำ ให้น่าอยู่งดงาม เป็นการขอบคุณป่า) จนกระทั่งได้เป็นต้นแบบของ "การปฏิบัติยอดเยี่ยม" ในการสร้างหมู่บ้านที่ทันสมัย ยั่งยืนทั้งของมาเลเซีย และของโลก...

ชื่อไฟล์
abcjournal4-6-55.zip


ขนาดไฟล์
7.54 MB  ( 2015 )  ครั้ง