ปีที่4 ฉบับที่5 พฤษภาคม-มิถุนายน 2555

ในท่ามกลางพิบัติภัยทั้งทางธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้เกิดกระแสแนวคิดใหม่ในหมู่นักเคลื่อนไหวและกลุ่มเอ็นจีโอตะวันตกมีสหรัฐ เป็นต้น ที่เรียกว่า “ชุมชนคงทน” (Resilient Community) ขึ้น และใช้แนวคิดนี้มาแทนหรือเสริมแนวคิดเดิมคือ “ชุมชนที่ยั่งยืน” โดยเห็นว่า คำ ว่า “ที่ยั่งยืน” ที่ไปต่อท้ายขยายคำ ต่างๆนั้น ใช้กันมากจนขาดพลังและความหมายในการปฏิบัติเชิงรุก ในขณะที่แนวคิดชุมชนคงทนที่ให้ความสำคัญต่อความสามารถของชุมชนในการฟื้นตัวจากสถานการณ์เลวร้ายได้เร็ว น่าจะรับมือกับวิกฤติที่ถาโถมเข้ามาได้ดีกว่า...

ชื่อไฟล์
abcjournal4-5-55.zip


ขนาดไฟล์
4.15 MB  ( 1735 )  ครั้ง