ปีที่4 ฉบับที่1 กันยายน-ตุลาคม 2554

วารสาร ฉบับนี้เป็นฉบับขึ้นปีที่ 4 ประจวบกับมหาอุทกภัยกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่ขยายไปถึงอยุธยาและนครสวรรค์ ส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจ ชีวิตความเป็นอยู่ และการดำเนินงานต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง รวมทั้งการผลิตภาคต่าง ๆ ทั้งเกษตรและอุตสาหกรรม วารสารฉบับนี้ จึงควรกล่าวถึงเหตุการณ์ใหญ่ในส่วนที่สัมพันธ์กับการงานของเราสักเล็กน้อย ...

ชื่อไฟล์
abcjournal4-1-54.zip


ขนาดไฟล์
3.32 MB  ( 2670 )  ครั้ง