ปีที่3 ฉบับที่6 กรกฎาคม-สิงหาคม 2554

วารสารฉบับนี้เป็นฉบับครบรอบ 3 ปี เมื่อมองย้อนไปก็ดูเหมือนเวลาจะผ่านไปว่องไวมาก แต่ในช่วงทำงานแต่ละฉบับเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้า เพราะมีสิ่งที่จะต้องคิด ต้องทำ ต้องแก้ไขอยู่เสมอ ถ้าจะสรุปงานและประสบการณ์ก็คงได้มากพอสมควร ในที่นี้จะกล่าวถึงบางประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานที่จะทำต่อไปในปีที่ 4 ...

ชื่อไฟล์
abcjournal3-6-54.zip


ขนาดไฟล์
2.47 MB  ( 2254 )  ครั้ง