ปีที่3 ฉบับที่4 มีนาคม-เมษายน 2554

ข่าวสารเกี่ยวกับแผ่นดินไหวใหญ่และคลื่นสึนามิที่ญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 จางคลายความเข้มข้นลงไปแล้ว แต่วิกฤติโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์จากการหลอมละลายของแท่งเชื้อเพลิงยัง ดำรงอยู่ และยังไม่ทราบชัดเจนว่าจะส่งผลกระทบกว้างขวาง รุนแรงและยาวนานเพียงใด พบสัญญาณเพียงว่ามีการประกาศขยายพื้นที่ห้ามเข้าบริเวณโรงงานออกไปเป็น ระยะ...

ชื่อไฟล์
abcjournal3-4-54.zip


ขนาดไฟล์
4.5 MB  ( 2146 )  ครั้ง