ปีที่3 ฉบับที่3 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2554

ขณะที่จัดทำวารสารฉบับที่ 15 โลกได้เกิดเหตุการณ์ใหญ่หลายเรื่อง ที่ควรกล่าวถึงได้แก่การลุกขึ้นสู้ของชาวอาหรับในหลายประเทศแอฟริกาตอนเหนือ และตะวันออกกลาง การลุกขึ้นสู้เหล่านี้เป็นการลุกขึ้นสู้ทางสังคม มีเพียงที่ลิเบียที่แปรเป็นการลุกขึ้นสู้ด้วยอาวุธ ที่น่าสนใจก็คือชาวอาหรับเรือนล้านต้องการอะไร และเหตุการณ์ใหญ่นี้จะมีผลกระทบอะไร ดูจากโปสเตอร์ประท้วง จะกล่าวได้ว่า สิ่งที่ต้องการได้แก่ เสรีภาพ ประชาธิปไตย ความเป็นธรรมและการปฏิรูปที่รวดเร็ว ผลกระทบที่สำคัญก็คือ ความสงบและเสถียรภาพแบบที่ดำรงมาหลายสิบปีได้สิ้นสุดลง ชาวรากหญ้าอาหรับได้ขึ้นมาเป็นพลังการเมืองที่ไม่อาจปฏิเสธหรือมองข้ามได้ ...

ชื่อไฟล์
abcjournal3-3-54.zip


ขนาดไฟล์
4.03 MB  ( 2323 )  ครั้ง