ปีที่3 ฉบับที่1 กันยายน-ตุลาคม 2553

ในช่วงเขียนบทบรรณาธิการนี้ ประเทศไทยประสบอุทกภัยใหญ่ในรอบ 30 ปี ตัวเลขสิ้นเดือนตุลาคม 2553 ได้กินพื้นที่ราว 40 จังหวัด ผู้ได้รับความเดือดร้อนเกือบ 6 ล้านคน ความเสียหายหลายหมื่นล้านบาท กระทบต่ออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของชาติ และที่สำคัญคือมีผู้เสียชีวิตเกือบ 100 คน ภัยใหญ่เช่นนี้ไม่ได้เกิดแต่ในประเทศไทย หากเกิดกับประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบ รวมทั้งหลายประเทศในเอเชีย และในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก ท่ามกลางความหวั่นวิตกในปรากฏการณ์อากาศแปรปรวนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทาง ภูมิอากาศ ซึ่งหมายถึงว่ามันจะเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกในช่วงเวลาอันสั้น...

ชื่อไฟล์
abcjournal3-1-53.zip


ขนาดไฟล์
4.13 MB  ( 2064 )  ครั้ง