ปีที่2 ฉบับที่6 กรกฎาคม-สิงหาคม 2553

วารสารเล่มนี้เป็นเล่มที่ 12 ออกมาในบรรยากาศของการหาทางขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศให้เดินหน้าได้ต่อไป ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดี เพราะว่าการหยุดนิ่งอยู่หมายถึงความอับเฉา ในแนวทางการปฏิรูปที่ผ่านมา ได้มีการกล่าวถึงการพัฒนาชุมชนหรือการพัฒนาฐานชุมชน หรือการพัฒนาโดยอาศัยฐานสินทรัพย์ชุมชน การพัฒนาชุมชนนี้ก่อกำเนิดขึ้นจากแนวคิดและความจำเป็นทางสถานการณ์ที่หลากหลาย มีทั้งสังคมนิยมแบบสหกรณ์ ลัทธิอาณานิคม การแก้ปัญหาความยากจนในบางพื้นที่ ไปจนถึงการเป็นทางเลือกหรือทางคู่ขนานกับการพัฒนาที่อาศัยระบบตลาดเป็นแกน ...

ชื่อไฟล์
abcjournal2-6-53.zip


ขนาดไฟล์
4.28 MB  ( 2301 )  ครั้ง