ปีที่2 ฉบับที่5 พฤษภาคม-มิถุนายน 2553

วิกฤตการเงินโลกปี 2008 บัดนี้ได้ลามสู่วิกฤตหนี้รัฐบาลในประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศ เช่น กรีซ ทำให้เศรษฐกิจโลกที่มีสัญญาณฟื้นตัวบ้างแล้วต้องทรุดลงไม่มากก็น้อย ในท่านกลางวิกฤติได้เกิดกระแสการเตรียมรับมือกับภาวะฉุกเฉินในระดับครอบครัว โดยเฉพาะในสหรัฐ กระทั่งแนะนำให้มีการลงทุนเพื่อการสร้างชุมชนเข้มแข็ง (Resilient Community) โดยให้เหตุผลว่ามีเงินทุนจำนวนหลายล้านล้านดอลลาร์ แต่ตลาดหลักทรัพย์กลายเป็นเหมือนบ่อนพนันขนาดใหญ่ที่มีความเสี่ยงสูง เช่นเดียวกับการปล่อยเงินกู้ให้ครัวเรือนเพื่อผ่อนบ้านและรถยนต์ การลงทุนเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งโดยเริ่มจากชุมชนที่มีอยู่แล้ว และพัฒนาเทคโนโลยีและการจัดการในระดับชุมชน ส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อที่จะสามารถทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในอนาคต...

ชื่อไฟล์
abcjournal2-5-53.zip


ขนาดไฟล์
7.54 MB  ( 1770 )  ครั้ง