ปีที่2 ฉบับที่4 มีนาคม-เมษายน 2553

งานวิจัยทั้งหลายกระทำเพื่อเข้าใจหรือแก้ปัญหาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง งานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมยิ่งต้องการหวังผลทางปฏิบัติและการแก้ปัญหามากขึ้น งานวิจัยที่เพิ่มขึ้นมีทั้งด้านดีว่ามีความพยายามที่จะเข้าใจและแก้ปัญหาต่าง ๆ มากขึ้น ในด้านน่าหนักใจก็คือปัญหาที่แก้ไขแล้วไม่รู้จักหมด ทั้งยังมีเพิ่มขึ้นอีก ว่าไปแล้วงานวิจัยทั้งหลายกระทำเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ซึ่งมักจะมีปัญหาใหม่เกิดขึ้นเสมอ ในฉบับนี้มีบทความหลากหลายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยอาศัยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม...

ชื่อไฟล์
abcjournal2-4-53.zip


ขนาดไฟล์
2.96 MB  ( 2421 )  ครั้ง