ปีที่2 ฉบับที่2 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2552

บทความงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่เกือบทั้งหมดที่นำมาเผยแพร่ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ในชนบทหรือเป็นชุมชนไม่ใหญ่มาก เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง แต่บทความที่จะแนะนำเป็นเรื่องแรกและเป็นเรื่องที่ทีมงานและผู้ทรงคุณวุฒิได้ลงพื้นที่ในฉบับที่ 8 นี้ เป็นชุมชนไฮเทคซึ่งผู้ประกอบการเป็นขนาดใหญ่ร่วมกับทุนข้ามชาติ นั่นคือนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดที่ได้มีการพัฒนาไปจนเต็มพื้นที่ประมาณ 1 หมื่นไร่เศษ เมื่อรวมกับพื้นที่ของเอกชนที่อยู่ติดกันจะกว้างใหญ่ถึง 2 หมื่นไร่ มีระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันสำหรับผู้ประกอบการและแรงงานที่นั่น พื้นที่มาบตาพุดกล่าวได้ว่าเป็นฐานการผลิตสำคัญของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ เหล็กและโลหะ และโรงกลั่นน้ำมัน...

ชื่อไฟล์
abcjournal2-2-52.zip


ขนาดไฟล์
2.42 MB  ( 1879 )  ครั้ง