ปีที่2 ฉบับที่1 กันยายน-ตุลาคม 2552

วารสารวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ฉบับนี้เป็นฉบับแรกของปีที่สอง เป็นอีกย่างก้าวในท่ามกลางวิกฤตใหญ่ที่ดูจะยังไม่จบสิ้นไปง่ายๆ ทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ บทความที่จะแนะนำเป็นเรื่องแรกได้แก่ การพัฒนารูปแบบเครือข่ายโรงเรียนชาวนาจังหวัดนครสวรรค์เพื่อการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน โดยพรรณภัทร ใจเอื้อ และคณะ ซึ่งได้มีการจัดให้ผู้เชี่ยวชาญและกองบรรณาธิการได้ลงพื้นที่เพื่อได้สนทนาแลกเปลี่ยนทัศนะและประสบการณ์กับคณะนักวิจัยและชาวบ้านในชุมชนซึ่งอยู่ที่อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์...

ชื่อไฟล์
abcjournal2-1-52.zip


ขนาดไฟล์
6.59 MB  ( 1679 )  ครั้ง