ปีที่1 ฉบับที่6 กรกฎาคม-สิงหาคม 2552

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ก็ได้มาถึงฉบับที่ 6 ครบรอบปีอย่างรวดเร็ว และก็ได้เริ่มเป็นที่รู้จักและยอมรับในหมู่นักวิชาการทางด้านนี้พอสมควร ถือว่าประสบความสำเร็จได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งทั้งนี้ก็ด้วยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันการศึกษาต่าง ๆ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฎ นักวิชาการและนักวิจัยที่มุ่งมั่นในการสร้างชิ้นงานบทความทางวิชาการ และเขียนบทปริทัศน์ให้ ผลงานทางวิชาการนั้นส่วนหนึ่งเป็นความสำเร็จของนักวิจัยและผู้เขียน แต่ในอีกส่วนหนึ่งนั้นมีบทบาทในการพัฒนาเชิงพื้นที่ เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญอย่างหนึ่งของความอยู่รอดของประเทศ ดังนั้นจึงควรดำเนินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น...

ชื่อไฟล์
abcjournal1-6-52.zip


ขนาดไฟล์
4.8 MB  ( 2079 )  ครั้ง