ปีที่1 ฉบับที่5 พฤษภาคม-มิถุนายน 2552

สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจถดถอยใหญ่ทั่วโลกยังคงดำเนินไป และมีความไม่แน่นอนสูง บางคนกล่าวว่ายังไม่ถึงจุดต่ำสุดของมัน นั่นคือที่ร้ายกว่าในปัจจุบันยังรออยู่เบื้องหน้า บางคนมองในแง่ดีว่าใกล้จะถึงจุดต่ำสุดแล้ว และเศรษฐกิจอาจฟื้นตัวได้ในต้นปีหน้า ในภาวะเช่นนี้ได้เกิดโจทย์ใหญ่ว่าจะหาความสัมพันธ์ที่เหมาะสมระหว่างตลาดเสรีกับสังคมและชุมชนได้อย่างไร มีบทเรียนบางประการว่า ในหลายประเทศที่เรียกว่าประเทศสังคมนิยมให้ความสำคัญแก่สังคมสูงมาก เกิดระบบเศรษฐกิจที่เรียกว่าการวางแผนจากส่วนกลาง...

ชื่อไฟล์
abcjournal1-5-52.zip


ขนาดไฟล์
3.74 MB  ( 1862 )  ครั้ง