ปีที่1 ฉบับที่4 มีนาคม-เมษายน 2552

ในระยะใกล้นี้มีการเคลื่อนไหวค่อนข้างคึกคักในเรื่องการเขียนบทความทางวิชาการ โดยตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม 2552 ทาง สกว. ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเขียนบทความทางวิชาการรวม 4 ภาคทั่วประเทศ ซึ่งมีนักวิจัยเข้าร่วมประชุมอย่างเอางานเอาการ โดยในภาคกลางจัดประชุมที่มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ (แปดริ้ว) มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 40-50 ท่าน...

ชื่อไฟล์
abcjournal1-4-52.zip


ขนาดไฟล์
4.08 MB  ( 1848 )  ครั้ง