ปีที่1 ฉบับที่3 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2552

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมมีลักษณะเด่นบางประการ ได้แก่ การประสานงาน งานวิจัยกับการพัฒนาท้องถิ่น หรือนักวิชาการนักวิจัยกับชุมชนชาวบ้านเข้าด้วยกัน นับว่าเป็นการเปิดมิติใหม่ของการวิจัย แต่ก็ยังเป็นกระแสเล็กมาก เมื่อพิจารณาถึงจำนวนนักวิจัยระดับสูง การเปิดเวทีสำหรับการแสดงออกทางวิชาการ และเงินทุนที่ไหลสู่การวิจัยลักษณะนี้...

ชื่อไฟล์
abcjournal1-3-52.zip


ขนาดไฟล์
2.22 MB  ( 1867 )  ครั้ง