ปีที่1 ฉบับที่2 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2551

วารสารวิจัยที่อยู่ในมือของท่านนี้เป็นฉบับที่ 2 แล้ว ระหว่างที่กองบรรณาธิการเร่งทำงานเพื่อให้งานฉบับที่สองออกมาถึงมือท่านอยู่นั้น ปรากฏว่ามีเหตุการณ์ที่น่าตกใจเกิดขึ้น นั่นคือ การที่ทั่วโลกกำลังจะต้องเผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจโลกครั้งใหญ่เป็นประวัติการณ์ในรอบหลายสิบปี ทำให้เกิดการตั้งคำถามว่าวิกฤตนี้จะใหญ่ขึ้นอีกเพียงใด จะยืดเยื้อขนาดไหน และในฐานะคนทำงานระดับท้องถิ่นวิกฤตินี้จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในท้องถิ่นที่จำนวนมากอยู่ห่างไกลเพียงใด การวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่จะปรับตัวหรือแสดงบทบาทอย่างไรบ้างในการมีส่วนช่วยลดความรุนแรง หรือป้องกันไม่ให้วิกฤติขนาดใหญ่เช่นนี้เกิดขึ้นอีก...

ชื่อไฟล์
abcjournal1-2-51.zip


ขนาดไฟล์
5.83 MB  ( 1562 )  ครั้ง