ปีที่1 ฉบับที่1 กันยายน-ตุลาคม 2551

การพัฒนาทั้งทางปริมาณและคุณภาพเป็นหัวใจของอารยธรรม เมื่อขาดการพัฒนาหรือการพัฒนาชะลอตัว อารยธรรมหรือพื้นที่นั้นก็จะอยู่นิ่งและก้าวสู่ความเสื่อม การพัฒนานั้นริเริ่มและปฏิบัติจากหลายภาค ที่สำคัญได้แก่ภาครัฐซึ่งเป็นหลักในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ กิจการ สาธารณะอื่น เช่น การศึกษาและสาธารณสุข...

ชื่อไฟล์
abcjournal1-1-51.zip


ขนาดไฟล์
4.38 MB  ( 1936 )  ครั้ง